خانواده فناوری شریف

 

جستجوی فناوری‌ها، شرکت‌ها، مجموعه‌ها و افراد زیست‌بوم شریف


Responsive Image

ویترین فناوری شریف

- فناوری‌های توسعه یافته در زیست بوم فناوری شریف -

Responsive Image

کتابخانه ملی اشیا

Responsive Image

نانو رنگ‌های ضد امواج

Responsive Image

فناوری شیرین‌سازی گاز

Responsive Image

کاهش اثرات آلودگی هوا

دستگاه ذخیره‌ساز انرژی

دستگاه ذخیره‌ساز انرژی

مشاهده تمام موارد ویترین فناوری شریف

Responsive Image

شرکای استراتژیک و صنایع همکار دانشگاه 

- به شریف، اعتماد کرده‌اند -

همراه اول

همراه اول

پتروشیمی پارسی‌نو

 پتروپارس

سازمان اتکا

سازمان اتکا

هلدینگ فناپ

هلدینگ غدیر

هلدینگ فناپ

گروه صنعتی انتخاب

مشاهده تمام شرکای استراتژیک و صنایع همکار شریف

Responsive Image

ویدئوهای شریف

- مشاهیر، فناوران و تاثیرگذاران دانشگاه صنعتی شریف -

Responsive Image

شادروان دکتر مجهتدی - بنیان‌گذار دانشگاه شریف

Responsive Image

دکتر مهدی وکیلیان - دانشکده مهندسی برق

Responsive Image

دکتر سیدمرتضی سیدریحانی - دانشکده مهندسی متالورژی

Responsive Image

دکتر محمد طیبی رهنی، دانشکده مهندسی هوافضا

دستگاه ذخیره‌ساز انرژی

دکتر حسین اسدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر

مشاهده تمام مشاهیر دانشگاه صنعتی شریف

Responsive Image

مجتمع‌های فناوری، نوآوری و آزمایشگاه‌ها

- فضایی برای خلق فناوری‌های فردا -

برج فناوری شریف

برج فناوری شریف

برج فناوری بنتک

برج فناوری بنتک

مجتمع فناوری شهید قاسمی

مجتمع فناوری شهید قاسمی

مجتمع خدمات فناوری

مجتمع خدمات فناوری شریف

مجتمع خدمات فناوری

مرکز خدمات آزمایشگاهی

مشاهده تمامی مجتمع‌های فناوری، نوآوری و آزمایشگاه‌های شریف

Responsive Image

سایر بازیگران اصلی زیست بوم فناوری شریف

- فعالان توسعه زیست بوم -

برج فناوری شریف

پارک علم و فناوری شریف

برج فناوری بنتک

مرکز کارآفرینی شریف

مجتمع فناوری شهید قاسمی

مرکز کاریابی شریف

مجتمع خدمات فناوری

شتابدهنده‌ها و مراکز رشد

مجتمع خدمات فناوری

سرمایه گذاران

مشاهده سایر بازیگران اصلی زیست بوم فناوری شریف

Responsive Image

شرکت‌ها و واحدهای فناوری و نوآوری

- پایگاه‌های خلق فناوری‌های پیشرو -

برج فناوری شریف

فن گستران پیشرو بازار (ترب)

برج فناوری بنتک

بنیان توسعه و نوآوری مغزافزار (بتنا)

مجتمع فناوری شهید قاسمی

دانش‌افزار نارون شریف

مجتمع خدمات فناوری

توسعه فناوری شریف سولار

مجتمع خدمات فناوری

شریف نانو پارس

مشاهده تمامی شرکت‌ها و واحدهای فناوری و نوآوری شریف